Placerum

Kapitalförvaltningsbolaget Placerums flytt till nya lokaler resulterade i en total make over. Allt i den nya lokalen gicks igenom -ytskikt, belysningsplanering, samt vilken kompletterande inredning som skulle införskaffas utöver deras befintliga bohag. 

Målet var att skapa en lugn miljö som inbjuder till samtal och möten mellan människor, med detta i åtanke blev naturens nyanser och material viktigta ledord i designprocessen.

En öppen loungeyta i anslutning till personalens fikarum välkomnar kunden att slå sig ner med en kopp kaffe i väntan på mötet i antingen ett av cellkontoren eller det större mötesrummet. Då takhöjden var något lägre än önskat skapades specialbeställda, pendlade rumsavdelare för att behålla så mycket luftighet som möjligt.