Jenny Westin

Jenny Westin är en inredningsdesigner baserad i Örnsköldsvik med mer än 20 års erfarenhet i branschen. Även om de flesta av hennes uppdrag sker lokalt är hon yrkesverksam i hela Sverige och har även arbetat internationellt. Jenny är certifierad färgsättare utbildad på NCS-institutet och har med sig flera fristående kurser inom inredning. Hon är även utbildad florist med gesällbrev och arbetar gärna med växter i de projekt som tillåter det.

Under tidigt 2000-tal ansvarade hon för driften av Beckers pilotprojekt Idébutiken, där fokus låg på att sälja färg genom inspiration och visning av uppmålade miljöer.

Efter det fortsatte hon inom färgbranschen som färgsättare på Harjus i några år innan hon fick förtroendet att starta upp en helt ny avdelning för Nybergs fastighet och förvaltning. Där arbetade hon med att knyta samman bygg och måleri med fastighetssidan för att kunna leverera nyckelfärdiga lösningar till Nybers fastighets hyresgäster men även för externa kunder.

Sedan 2016 driver hon nu sin egen inredningsverksamhet med en studio i centrala Örnsköldsvik, där hon fortsatt föreskriver, levererar och iordningställer inredningsprojekt för företag och privata kunder.

Med hjälp av ett brett kontaktnät inom bygg och hantverksbranschen tar hon sig an hela eller delar av inredningsprojekt med allt ifrån ombyggnationer, lokalanpassningar och nybyggen där hon sedan ansvarar för färg-och ljussättning, möbleringsplanering, leverans av inredning och iordningställande.

Vad är det som driver dig?

Att få möjligheten att hitta lösningar på, och att få förmedla vikten av en inspirerande estetisk, harmonisk och funktionell miljö, både på arbetsplatsen och i hemmet, för att på så sätt knyta samman upplevelse och psykologi, både i det personliga mötet med kunden samt i själva projektresultatet. – Det är mitt why! 

Tredimensionellt skapande är min passion. I mitt inre kan jag se rumsliga lösningar och scenarier, vrida och vända på kulörval, möblering och ljussättning för att försöka hitta essencen ur ett estetiskt och funktionellt perspektiv – allt med målet att ge kunden något mer än förväntat utifrån den brief, en story eller känsla de kommit till mig med.

Det är det som är själva kärnan, att översätta andras tankar och visioner till mitt gebit, ett tredimensionellt skapande av en fysisk rumslig miljö som arbetar för oss.  En miljö där vi kan fungera optimalt och uppnå vår potential oavsett om syftet är förbättrad kommunikation och möteskultur, att förstärka motivationen i arbetsgruppen, eller att hemmet ska bli den önskade platsen för rekreation.

Att få förverkliga visioner och att sedan få höra hur människor trivs och utvecklas är värt allt!

Var hämtar du inspiration?

Det är i kundmötet min kreativitet blomstrar och när kunden är engagerad och vi samarbetar blir projekten som bäst. Jag vill lära känna och förstå människorna jag möter. För mig är naturen och skapelsen en ovärdelig inspirationskälla. Självklart älskar jag också att uppleva nya miljöer och att få insupa atmosfären av puls, kultur och design, men det är i naturens lugn allting landar och faller på plats. Jag kan gå i timmar i blåbärsskogen och lyssna på fågelkvitter och kvistar som bryts, att stanna upp och plocka ett bär i taget – det är en terapi som jag inte kan vara utan. 

Vad är din styrka som inredare?

Min styrka är mitt driv, min långa erfarenhet, lyhördhet samt en förmåga att inspirera och hitta lösningar. Jag är flexibel och kan snabbt se nya ingångar och vinklar i projekten om det behövs. Att arbeta i projektform med de samarbeten nischer emellan som följer, där jag får lära mig nya kunskaper och utforska andra perspektiv, är både inspirerande och roligt. 

Jag har ett brett hantverksnätverk och har erfarenhet av de flesta leverantörer i branschen. Jag ombesörjer hela projektet från föreskrivande arbete/idéarbete, leverans av lös inredning som möbler, belysning, textil etc, till iordningställande och montering. Det blir en trygghet för kunden att jag är med från start till mål och har kontroll över hela processen.